Facebook GooglePlus Twitter


wtorek, 27 październik 2015 10:11

PO u władzy: Sprawdź co obiecali!

Napisał 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W Płockim okręgu Marcin Kierwiński 16,271 (5.42%) oraz Elżbieta Gapińska 11,733 (3.91%) z PO. Co obiecali po wygraniu wyborów?

 1

Gospodarka i Praca:

 • Ukrócimy nadużywanie umów cywilnoprawnych i zwiększymy atrakcyjność umów o pracę. Osoby rozpoczynające pracę otrzymają wsparcie od państwa w wysokości do 4 tys. złotych rocznie.
 • Wprowadzimy minimalną stawkę godzinową w wysokości co najmniej 12 złotych.
 • Docelowo wyprzemy z rynku „umowy śmieciowe”, wprowadzając jednolity kontrakt jako formę świadczenia pracy.
 • Dla osób zatrudnionych na jednolitym kontrakcie docelowo zniesiemy składki na ZUS i NFZ. PIT będzie dla nich  jedyną daniną, którą zapłacą z tytułu dochodów z pracy. Odpisy na ich ubezpieczenia społeczne i zdrowotne sfinansujemy bezpośrednio z budżetu państwa.
 • Obniżymy stawkę podatku VAT.
 • Nowa Ordynacja podatkowa i zreformowana administracja skarbowa otworzą nowy rozdział w relacjach podatnika z państwem.
 • Dzięki dyscyplinującej regule wydatkowej sprowadzimy dług publiczny poniżej 50 proc. PKB, a deficyt strukturalny – do poziomu 1 proc. PKB.
 • Wykorzystamy fundusze europejskie i bodźce podatkowe na rzecz innowacyjnej gospodarki.
 • Wsparcie eksportu i promocja polskich marek będą naszymi priorytetami w relacjach międzynarodowych.
 • Zadbamy o efektywne wykorzystanie majątku Skarbu Państwa i dalszą zmianę proporcji własnościowych na rzecz przedsiębiorczości prywatnej.
 • Zmniejszymy zależność gospodarki od kapitału zagranicznego, mobilizując oszczędności krajowe.
 • Pomożemy osobom zadłużonym w walutach zagranicznych w sposób, który sprawiedliwie traktuje kredytobiorców złotowych i nie naraża systemu bankowego.
 • Dokończymy modernizację infrastruktury transportowej.
 • Bezpieczeństwo energetyczne kraju zbudujemy na zasobach krajowych i współpracy w ramach europejskiej Unii Energetycznej.

 

1Rodzina:

 • Wprowadzimy dodatkowe ułatwienia dla rodzin, które decydują się na wynajem mieszkania.
 • Podniesiemy zasiłki rodzinne i wprowadzimy nowe kryteria dochodowe, tak by zaadresować pomoc do osób bez pracy lub osób o niskich dochodach.
 • Zwiększymy inwestycje w budowę nowych żłobków i ułatwimy organizację opieki dzieci do lat 3. Zaangażujemy pracodawców we wspólne tworzenie systemu wsparcia rodziców.
 • Rozwiązania, które zaproponujemy, są trwałe. Młodzi, którzy dziś myślą o założeniu rodziny, będą mieć pewność, że za dziesięć lat nadal będą mogli liczyć na wsparcie ze strony państwa.

 

2Polityka Senioralna:

 • Zapewnimy osobom starszym możliwości prowadzenia bezpiecznego, aktywnego, samodzielnego i satysfakcjonującego życia.
 • Ułatwimy seniorom dostęp do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza w obszarze profilaktyki i rehabilitacji. Będziemy kontynuować program rozwoju polskiej geriatrii.
 • Zwiększymy udział seniorów w życiu społecznym, ułatwimy im aktywność zawodową i możliwość nauki.

 

 3Młodzież:

 • Podniesiemy jakość polskiego szkolnictwa, postawimy na rozwój przedsiębiorczości i kreowanie start-upów.
 • Podwyższymy stypendia dla studentów, ułatwimy młodym rodzicom pogodzenie studiów i opieki nad dzieckiem.
 • Zapewnimy osobom młodym bezpłatną, kompleksową opiekę prawną w 1524 punktach w całej Polsce, w każdym powiecie.
 • Stworzymy więcej możliwości korzystania z usług publicznych przez Internet oraz jak najlepszego rozwijania przez młodych Polaków umiejętności w zakresie nowych technologii.

 

4


Edukacja, Nauka i Kultura:

 • Zwiększymy opiekuńczą funkcję szkoły, rozbudowując ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych. Szkoła będzie centrum lokalnych środowisk, otwartym od rana do wieczora.
 • Aby podnieść prestiż zawodu nauczyciela, zaproponujemy nowe warunki prawne i organizacyjne, w tym zasady wynagradzania i awansów nauczycieli, wiążąc je z efektami pracy.
 • Udoskonalimy polskie szkolnictwo tak, by lepiej dostosować jego ofertę do wymagań rynku pracy. Doprowadzimy do poprawy pozycji polskiego szkolnictwa w rankingach międzynarodowych.
 • Zwiększymy wynagrodzenia w państwowych instytucjach kultury.
 • Zagwarantujemy obywatelom stały dostęp do kultury.

 

5Dostępna i nowoczesna ochrona zdrowia:

 • Poprawimy dostępność leczenia i opieki dla dorosłych i dzieci. Chcemy służyć potrzebującym poprzez likwidację barier medycznych, organizacyjnych i środowiskowych.
 • Zwiększymy dostępność nowoczesnego leczenia bez względu na miejsce zamieszkania dla dorosłych i dzieci poprzez uruchomienie nowatorskich możliwości telekonsultacji.
 • Wzmocnimy ochronę praw pacjentów i ułatwimy im dostęp do informacji o leczeniu i korzyściach wynikających z ustawy o prawach pacjenta.
 • Położymy większy nacisk na profilaktykę zdrowotną. Łatwiej, taniej, szybciej i skuteczniej jest zapobiegać, niż leczyć.

 

6Nowoczesne, otwarte i inteligentne miasta:

 • Zwiększymy udział obywateli w życiu ich miast, wspierając budżety obywatelskie i wzmacniając konsultacje społeczne.
 • Odnowimy polskie miasta, przekażemy rekordowe środki na remonty i modernizację zaniedbanych dzielnic, rozbudowę transportu zbiorowego i więcej zieleni.
 • Przygotujemy rozwiązania promujące rozwój dobrze zarządzanych, przyjaznych mieszkańcom, interaktywnych metropolii i miast.

 

7Rozwój wsi i małych miast:

 • Wszyscy obywatele, niezależnie od tego, czy są mieszkańcami wielkiego miasta, czy najbardziej oddalonej, niewielkiej wioski, mają prawo do godnego życia w wysokiej jakości otoczeniu, z dostępem do potrzebnych usług i do posiadania satysfakcjonującej pracy.
 • Będziemy konsekwentnie zabiegać o podniesienie jakości życia mieszkańców małych miast i wsi; o zachowanie i tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie dochodów mieszkańców wsi, w tym rolników; wzmocnienie więzi w lokalnych społecznościach w powiązaniu z dbałością o tradycję, kulturę i krajobraz.
 • Odpowiadając na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, rozpoczniemy ogólnokrajowy program rozwoju mikroretencji, realizowany równolegle ze strategicznymi inwestycjami w zbiorniki przeciwpowodziowe i regulację rzek.

 

8Polityka zagraniczna i europejska:

 • Polska, szóste co do wielkości państwo członkowskie Unii Europejskiej, pozostanie w jej centrum decyzyjnym, współkształtując kierunek rozwoju UE i skutecznie promując polskie interesy.
 • Nie dopuścimy do dyskryminacji polskich pracowników i przedsiębiorców. Będziemy bronić fundamentów, na których opiera się wspólnota europejska, w tym zwłaszcza swobody przemieszczania się, podejmowania pracy i świadczenia usług w innych państwach członkowskich. Wykorzystamy w tym celu silną pozycję Polski w Europie, którą zbudowaliśmy przez ostatnie osiem lat.
 • Będziemy dalej skutecznie zabiegać o jedność i solidarność świata zachodniego wobec łamania przez Rosję prawa międzynarodowego i wojny na Ukrainie oraz o silne wsparcie dla władz w Kijowie na trudnej ścieżce reform i demokratyzacji.
 • Będziemy kontynuować zacieśnianie relacji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, w imię umacniania wartości transatlantyckich. Będziemy przekonywać naszych europejskich partnerów do szans, jakie stworzy transatlantyckie porozumienie o wolnym handlu, dbając przy tym o zabezpieczenie polskich interesów.
 • Chcemy Polski zaangażowanej w świecie. Będziemy kontynuować promocję najlepszych ambasadorów Polski: polskich przedsiębiorców. Będziemy dalej otwierać dla nich nowe rynki zbytu i pomagać im w poszukiwaniu zagranicznych partnerów, tworząc tym samym nowe źródła wzrostu gospodarczego i miejsc pracy w Polsce.
 • Wzmocnimy markę Polski na świecie. Chcemy, by nasz kraj kojarzył się z cechami, które wyróżniają jego obywateli: pracowitością, kreatywnością i przedsiębiorczością. Chcemy wizerunku Polski nowoczesnej i otwartej, o ciekawej historii i wspaniałym dorobku kulturowym.
 • Bezpieczeństwo Polaków przebywających za granicą, egzekwowanie praw i swobód polskich społeczności oraz współpraca na rzecz zacieśniania więzi Polonii z Ojczyzną pozostaną naszymi priorytetami.

 

9Bezpieczna Polska, bezpieczny obywatel:

 • Zapewnimy stały wzrost wydatków na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa Polaków, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego.
 • Zagwarantujemy stały wzrost uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy w ramach budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, rosnącego wraz z PKB.
 • Zwiększymy obecność wojskową NATO i Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski.

 

10Polska obywateli:

 • Wzmocnimy proces demokratycznych wyborów, odnawiając więź między wyborcami i ich reprezentantami, ograniczymy finansowanie partii z budżetu państwa.
 • Nie pozwolimy na to, by państwo narzucało komukolwiek jeden światopogląd, będziemy bronić społecznego kompromisu w takich sprawach, jak in vitro i aborcja.
 • Chcemy Polski, w której kościoły nie są finansowane przez państwo, ale bezpośrednio przez wiernych.11

Ostatnio zmieniany wtorek, 27 październik 2015 10:41

MENU

Wiadomości

Wydarzenia

Kalendarz

Ogłoszenia

Katalog

Reklama

Kontakt

KATEGORIE

Wiadomości

Sport

Motoryzacja

Polityka

Rozrywka

Sponsorowane

Nauka i Edukacja

Biznes i Gospodarka

Kultura i Sztuka

Społeczeństwo

Bezpieczeństwo

 

Facebook GooglePlus Twitter