Facebook GooglePlus Twitter


wtorek, 27 październik 2015 11:52

PIS u władzy: Sprawdź co obiecali!

Napisał 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W Płockim okręgu wygrali Wojciech JASIŃSKI - 31,106 głosów (10.36%), Marek OPIOŁA - 14,708 głosów (4.9%), Maciej WĄSIK - 9,977 głosów (3.32%), Maciej MAŁECKI - 18,671 głosów (6.22%), Robert KOŁAKOWSKI - 10,960 (3.65%) oraz Józef KUREK - 7,848 (2.61%). Co obiecali po wygraniu wyborów?

5

 

Projekty ustaw podatkowych:
Zmiana CIT, VAT, Podatek od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego, FTT podatek od transakcji finansowych

Ile może zyskać budżet państwa na zmianach podatkowych?

Z VAT otrzyma 19 mld złotych, z CIT 4,1 mld złotych oraz około 3,5 mld złotych z podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. łączna suma to 26,6 mld złotych.

1
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej:
Ustawa ma na celu umożliwienie dostępu do darmowych leków osobom w wieku 75 lat i wyższym. Dostęp ten dotyczyć ma następujących kategoriom leków:
1) RP – wydawane z przepisu lekarza, czyli dostępne tylko na podstawie recepty;
2) RPZ – wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania (leki, które wykorzystuje się w terapii chorób lub stanów klinicznych, które muszą być zdiagnozowane w warunkach szpitalnych lub w ośrodkach o odpowiednim zapleczu diagnostycznym, chociaż dalsza opieka może być prowadzona gdzie indziej).

 

2Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:
W ustawie niniejszej planowaną zmianą jest wprowadzenie regulacji dotyczącej minimalnej stawki godzinowej w ramach umowy zlecenia. Minimalna stawka wynosić będzie, zgodnie z projektowaną ustawą, 12 zł brutto za godzinę faktycznie wykonanego zlecenia. Regulacja ta dotyczyć będzie wyłącznie umów zlecenia, w których wskazana zostanie stawka godzinowa za wykonanie umowy. Regulacja powyższa nie dotyczy zatem
umów, w których przedmiot zlecenia takiej stawki nie określa.

 

3Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Celem składanego projektu jest powrót do systemu edukacji, w której naukę w szkole podstawowej z dniem 1 września 2016 roku rozpoczynają dzieci siedmioletnie.

4Program Rodzina 500+

6

7Narodowy Program Zatrudnienia
Ustawa określa cele, zasady oraz najważniejsze środki realizacji Narodowego Programu Zatrudnienia, którego zadaniem strategicznym w latach 2014 – 2023 jest powstanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 1 200 000 miejsc pracy, w tym zwłaszcza na terenie małych miast i gmin oraz gmin zdegradowanych ekonomicznie.

8Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
PiS proponuje m.in. powstanie jednej wspólnej agencji rolnej - Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich - na bazie istniejącej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, części kompetencji placówek zajmujących się doradztwem rolniczym. Oprócz kwestią płatności agencja ta miałaby się zajmować "programowaniem rozwoju obszarów wiejskich".


9PiS chce wspierać młodych przedsiębiorców

Projekt będzie polegał na przyznawaniu pożyczek i kredytów ludziom młodym, a w szczególności bezrobotnym absolwentom, którzy będą chcieli podjąć działalność gospodarczą. Warunkiem otrzymania pomocy będzie m.in. zobowiązanie wnioskodawcy do utworzenia minimum dwóch miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu na okres co najmniej jednego roku. PiS proponuje również w ramach Narodowego Programu Zatrudnienia zmiany w innych ustawach, między innymi zmniejszenie do 50 proc. stawki maksymalnej podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zatrudniających określoną liczbę osób do 35. roku życia. - Program przewiduje również wprowadzenie nowej kategorii podatnika – młodego przedsiębiorcy, który miałby zmniejszoną wysokość płaconych zaliczek w podatku dochodowym do 50 proc., a dla osób rozpoczynających wykonywanie działalności gospodarczej, przedłużenie o dodatkowe 12 miesięcy możliwości stosowania obniżonej o 50 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.


Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych
Mając na uwadze ustawowy obowiązek wydawania decyzji w sprawie przyznania dotacji celowej zakładom ubezpieczeń na ich wniosek, na sfinansowanie części odszkodowań wy płaconych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę, zasadne wydaje się zwolnienie tej czynności z opłaty skarbowej. Skutki finansowe wynikające z wprowadzeniem nowych  rozwiązań w projekcie ustawy w porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów są szacowne na około 150 mln zł. Kwota ta powinna być uzyskana z budżetu państwa.

10

Ostatnio zmieniany wtorek, 27 październik 2015 12:03

MENU

Wiadomości

Wydarzenia

Kalendarz

Ogłoszenia

Katalog

Reklama

Kontakt

KATEGORIE

Wiadomości

Sport

Motoryzacja

Polityka

Rozrywka

Sponsorowane

Nauka i Edukacja

Biznes i Gospodarka

Kultura i Sztuka

Społeczeństwo

Bezpieczeństwo

 

Facebook GooglePlus Twitter