Facebook GooglePlus Twitter


piątek, 28 kwiecień 2017 12:38

Trwają remonty instalacji w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku trwają okresowe planowane postoje remontowe wybranych instalacji. Proces odbywa się płynnie - cześć z nich jest sukcesywnie zatrzymywana, a następnie uruchamiana po modernizacji. Zgodnie z obecnie zaplanowanym harmonogramem prace remontowe trwają w zależności od stopnia złożoności modernizacji poszczególnych instalacji, od kilku do kilkunastu dni i powinny się zakończyć w połowie czerwca.

 

orlen

 

W trakcie przeprowadzanych procesów remontowych, lecz tylko w chwili zatrzymania jak i rozruchu, mogą być zauważalne nad Zakładem szczególnie w porach wieczornych efekty świetlne. Reakcjom procesowym mogą także towarzyszyć ze zmienną intensywnością efekty dźwiękowe lub przy wyjątkowo niesprzyjających warunkach atmosferycznych, niewielkie wyczuwalne w okolicach Zakładu zapachy charakterystyczne dla branży rafineryjnej. W trakcie przygotowywania aparatów do przeglądu zostanie wykorzystywana technologia dekontaminacji, która neutralizuje i minimalizuje ryzyko wystąpienia uciążliwości zapachowych.

 

Procesy zatrzymania jak i uruchomienia instalacji są realizowane z najwyższą starannością w zakresie ochrony środowiska i pod stałym nadzorem wykwalifikowanej kadry pracowników oraz zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami bezpieczeństwa. W czasie postoju zostaną wykonane także przeglądy urządzeń i instalacji pod nadzorem ekspertów Urzędu Dozoru Technicznego.  Główne prace remontowe są przeprowadzane w godzinach od 6:00 do 18:00.

 

Wartym podkreślenia jest fakt, że w trakcie postojów remontowych zrealizowanych w ostatnim czasie na terenie Zakładu Produkcyjnego m.in. na obszarze rafineryjnym, poza pełnym zakresem prac mechanicznych przeprowadzono już modernizacje, które służą lepszej efektywności procesowej. Wdrożone w tym roku rozwiązania technologiczne m.in. na instalacjach HON umożliwią dotrzymanie ostrzejszych norm emisyjnych, które zaczną obowiązywać dopiero od 2018 roku, a także poprawią poziom bezpieczeństwa procesowego instalacji.

 

Przypomnijmy, iż zauważalne efekty świetlne jak i dźwiękowe słyszalne z różną częstotliwością są następstwem atomizacji parą wodną pompowaną pod wysokim ciśnieniem, czyli skierowaniem węglowodorów do całkowitej utylizacji w warunkach wysokiej temperatury. Jest to proces bezpieczny odbywający się pod kontrolą, w atmosferze gazowej i objawia się płomieniem widocznym na tzw. pochodniach, które w każdej rafinerii na świecie są niezbędnym elementem wyposażenia systemu bezpieczeństwa procesowego w instalacjach produkcyjnych. Przeprowadzenie tego typu działania wynika więc zarówno z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa technologicznego, jak również środowiskowego. W prawidłowo przeprowadzonym procesie do atmosfery uwalniany jest jedynie dwutlenek węgla i para.

  

O zaplanowanych operacjach technologicznych zostaną poinformowane służby Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UMP, a także Starostwo Powiatowe. 

MENU

Wiadomości

Wydarzenia

Kalendarz

Ogłoszenia

Katalog

Reklama

Kontakt

KATEGORIE

Wiadomości

Sport

Motoryzacja

Polityka

Rozrywka

Sponsorowane

Nauka i Edukacja

Biznes i Gospodarka

Kultura i Sztuka

Społeczeństwo

Bezpieczeństwo

 

Facebook GooglePlus Twitter