Facebook GooglePlus Twitter


poniedziałek, 05 czerwiec 2017 18:15

Kończą przebudowę ul. Dobrzykowskiej.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
- Od kilku lat konsekwentnie przebudowujemy ul. Dobrzykowską. Wydaliśmy na nią już łącznie 13,5 mln zł – mówił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski na poniedziałkowym otwarciu ul. Dobrzykowskiej.
2
 
 
Prezydent Andrzej Nowakowski dziękował swoim współpracownikom, którzy odpowiadali za przebudowę Dobrzykowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakówka do ostatnich zabudowań Radziwia. Przedsięwzięcie polegało także na zbudowaniu oświetlenia na dłuższym odcinku: od skrzyżowania z ul. Krakówka do ronda im. 19 pp Odsieczy Lwowa na Tokarach. A także ścieżki rowerowej i chodnika w rejonie ogródków działkowych.

Przebudowa ul. Dobrzykowskiej zaczęła się w 2012 roku na odcinku od ronda im. 19 pp. Odsieczy Lwowa do granic miasta. Do kwietnia 2013 roku powstała nowa nawierzchnia o długości ok. 2,4 km i szerokości 7 metrów. Przy tej okazji ul. Dobrzykowska została „podniesiona”, ponieważ jej koniec przechodzi nad przegrodą dolinową, która chroni przed zalaniem przez Wisłę Tokary i Radziwie. 
 

2
 

Koszt tej inwestycji sięgnął 6,7 mln zł. Inwestycja była współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 220,5 tys. zł. 

2015 rok przyniósł kontynuację przebudowy Dobrzykowskiej. Wyremontowana została jezdnia o długości 1,9 km na odcinku od ronda na Tokarach do pierwszych zabudowań Radziwia. Wraz z nią powstały chodniki przy zatokach autobusowych o powierzchni ponad 900 metrach kwadratowych i trzy nowe wiaty autobusowe. Koszt całkowity: 2,6 mln zł, z subwencji ministerstwa infrastruktury pochodziło prawie 1,34 mln zł.

31 maja 2017 roku zakończyła się dwuletnia przebudowa Dobrzykowskiej (rozpoczęta w czerwcu 2016 roku) w rejonie zabudowań Radziwia. 
W ramach tej inwestycji przebudowana została jezdnia o długości 753 metrów. Powstała nowe chodniki z obu stron jezdni na odcinku między zabudowaniami Radziwia. A wzdłuż ogródków działkowych kolejne chodniki o powierzchni ponad 4,4  tys mkw.

Powstała również ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Wąskiej wzdłuż zabudowań do dróg technicznych w obrębie ronda 19 pp Odsieczy Lwowa o szerokości od 2 do 2,3 metra i o długości 2,1 km.
Wybudowano nowy kolektor kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi z odprowadzeniem wody deszczowej do rowu oraz nowe oświetlenie uliczne typu LED na całym rozbudowywanym odcinku

Wzdłuż Dobrzykowskiej wykonawca posadził nowe drzewa. Natomiast w trakcie prac drogowców gestorzy różnych sieci wykonali na swój koszt dodatkowe roboty. 
Wodociągi Płockie ułożyły nowy wodociąg wraz z przyłączami do posesji, Energa wymieniła słupy linii napowietrznej na nowe, betonowe, podobnie jak Orange Polska, która wymieniła z kolei słupy linii telefonicznej na nowe, betonowe.

Całkowity koszt przebudowy Dobrzykowskiej sięgnął 4,1 mln zł. Na 2018 rok Miejski Zarząd Dró zaplanował budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dobrzykowskiej od Tokar aż do granic miasta. 

MENU

Wiadomości

Wydarzenia

Kalendarz

Ogłoszenia

Katalog

Reklama

Kontakt

KATEGORIE

Wiadomości

Sport

Motoryzacja

Polityka

Rozrywka

Sponsorowane

Nauka i Edukacja

Biznes i Gospodarka

Kultura i Sztuka

Społeczeństwo

Bezpieczeństwo

 

Facebook GooglePlus Twitter