Facebook GooglePlus Twitter


piątek, 04 maj 2018 11:36

Rocznica Konstytucji i sztandar dla kawalerzystów

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
- Polacy, dumny naród w Europie, 227 lat temu uchwalili Konstytucję 3 maja. Miała ona ratować ojczyznę, dać jej szansę na rozwój. Czyniła z Polski nowoczesne państwo, wprowadzając trójpodział władzy i znosząc liberum veto – mówił prezydent Andrzej Nowakowski podczas uroczystości patriotycznych przy Płycie Nieznanego Żołnierza.
313
foto. Urząd Miasta Płocka
 
 
Prezydent w swoim przemówieniu zwrócił uwagę, że z dumą wspominamy twórców ustawy zasadniczej z 1791 roku, wśród których byli Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Stanisław Staszic. Byli też jednak i tacy, których nazwiska okryły się hańbą, bo uciekając się pod protektorat obcego mocarstwa sprzeniewierzyli się interesowi narodowemu zawiązując konfederację targowicką. Dzisiaj jest ona synonimem zdrady narodowej. 

-  Warto o tym pamiętać także dziś, gdy rozpoczynamy dyskusję o zmianach w naszej Konstytucji. Mamy Konstytucję, uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe i przyjętą przez Polaków w referendum w 1997 roku. Była ona niejako zwieńczeniem naszej drogi do wolności po trudnych czasach komunizmu. Na jej straży powinien stać prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wolno jej łamać, nie wolno zmieniać ustawami przyjmowanymi nocą, które godzą w ustrój państwa, niszczą zasadę trójpodziału władzy oraz niezależność i niezawisłość sądów – podkreślał prezydent Nowakowski. 
 
313
foto. Urząd Miasta Płocka
 

Ważną częścią uroczystości było złożenie kwiatów przez liczne delegacje – organizacji kombatanckich i osób represjonowanych, parlamentarzystów, samorządów województwa mazowieckiego, miasta Płocka i powiatu płockiego, szkół wyższych, instytucji kultury, służb mundurowych, partii politycznych, placówek oświatowych, organizacji i stowarzyszeń. W imieniu społeczności Płocka wieniec złożyli: prezydent Andrzej Nowakowski, jego zastępcy – Roman Siemiątkowski i Jacek Terebus oraz przewodniczący Rady Miasta Płocka Artur Jaroszewski. 

Po wystrzałach na wiwat w wykonaniu członków Płockiej Drużyny Kuszniczej i Płockiego Bractwa Kurkowego, uczestnicy obchodów przeszli na Stary Rynek. Tutaj odbyła się uroczystość przekazania przez prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego sztandaru Stowarzyszeniu Jeździeckiemu im. 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej. Sztandar został wcześniej poświęcony przez bp. Mirosława Milewskiego podczas mszy św. za Ojczyznę, która odprawiona została w bazylice katedralnej. 

Akt przekazania sztandaru odczytał zastępca prezydenta Roman Siemiątkowski: „Niniejszym aktem uroczystym, w osiemdziesiątą rocznicę przekazania sztandaru 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej przez Marszałka Polski Edwarda Rydza Śmigłego w Płocku w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego, oraz w Roku Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, przekazuję Sztandar jako symbol pięknych tradycji Oręża Polskiego, jego sławy, honoru, wierności i męstwa. Działając pod nim, bądźcie wierni ideałom, kultywujcie najlepsze tradycje Wojska Polskiego. Noście ten sztandar wysoko z godnością, dumą i szacunkiem. Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski. W Płocku 3 maja 2018 r.”.
 
313
foto. Urząd Miasta Płocka
 

Gwoździe w drzewce sztandaru wbili: prezydent Andrzej Nowakowski – fundator sztandaru, Bogusław Okrasa – komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku, Michał Wojnarowski – członek Stowarzyszenia Szwadronu Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Andrzej Żabka – dowódca pododdziału konnego i ks. Krzysztof Jaroszewski – kapelan Stowarzyszenia Jeździeckiego im. 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej. 

W imieniu Stowarzyszenia głos zabrał jego wiceprezes Zbigniew Gołębiewski: - Jesteśmy grupą przyjaciół, którą już kilkanaście lat łączy miłość do koni oraz zamiłowanie do historii. W swojej działalności pielęgnujemy chlubne tradycje kawalerii polskiej. Od 2002 roku tworzymy stowarzyszenie odwołujące się do tradycji 4 Pułku Strzelców Konnych, który w okresie międzywojennym stacjonował w Płocku i stanowi bardzo ważny element historii naszego miasta. W 2006 rok zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie nadało naszej organizacji prawo i przywilej noszenia barw pułkowych 4 PSK. 
 
313
foto. Urząd Miasta Płocka
 

Poinformował też, że stowarzyszenie bierze udział w uroczystościach i świętach państwowych, a także rekonstrukcjach historycznych - inscenizacjach walk z wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku  i kampanii wrześniowej z 1939 r.  

Ostatnim akcentem uroczystości była defilada pododdziałów i występ Zespołu Pieśni i Tańca Wisła, działającego przy Płocki Ośrodku Kultury i Sztuki. 

MENU

Wiadomości

Wydarzenia

Kalendarz

Ogłoszenia

Katalog

Reklama

Kontakt

KATEGORIE

Wiadomości

Sport

Motoryzacja

Polityka

Rozrywka

Sponsorowane

Nauka i Edukacja

Biznes i Gospodarka

Kultura i Sztuka

Społeczeństwo

Bezpieczeństwo

 

Facebook GooglePlus Twitter