Facebook GooglePlus Twitter


środa, 09 maj 2018 09:18

Wakacje w Płocku na wesoło!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłasza konkurs. Płockie organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów skierowanych na organizację wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży nie tylko w Płocku, ale także w powiecie płockim, gostynińskim i sierpeckim. Wnioski przyjmowane będą do 21 maja, a zwycięzców konkursu poznamy do 15 czerwca.  
1


Jak co roku wiosną Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłasza konkurs „Wakacje w Płocku na wesoło”. To tradycyjna w naszym mieście szansa dla organizacji pozarządowych planujących zorganizowanie dla najmłodszych płocczan (w wieku 5-16 lat) różnorodnych form aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji. Projekty, na które Fundusz Grantowy zaplanował w tym roku 80 000 zł powinny być skierowane do jak najszerszej grupy beneficjentów. Co ważne, nie tylko członków lub podopiecznych organizacji wnioskującej o dofinansowanie, a wartość projektu uzależniana jest od jego skali zaplanowanych działań.

Fundacja czeka na projekty o szerokim oddziaływaniu społecznym, o widocznych walorach edukacyjnych stwarzających uczestnikom okazję do odkrywania nowych wartości, pobudzania do rozwoju, rozszerzania zainteresowań, zwiększania wrażliwości na potrzeby innych, pogłębiania wiedzy i umiejętności praktycznych, a także do rozwijania talentów oraz pozwalających nawiązać nowe kontakty i zdobywać nowe doświadczenia. Przy ocenie wniosków pod uwagę brane będzie pozytywne oddziaływanie na wyrównanie szans, nowatorskie i niestandardowe formy zajęcia w formie codziennych spotkań.

Konkurs „Wakacje w Płocku na wesoło” po raz pierwszy był ogłoszony w 2012 r. Była to odpowiedź na problem małej ilości stacjonarnych, zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci, które w wakacje nie wyjeżdżają poza Płock. Wakacyjny konkurs grantowy corocznie spotyka się z dużym zainteresowaniem nie tylko organizacji pozarządowych ubiegających się o dofinansowanie, ale także płocczan zainteresowanych udziałem swoich dzieci w projektach. W dotychczasowych pięciu edycjach konkursu dofinansowanych zostało 35 projektów na łączną kwotą prawie 420 tys. zł. W projektach tych udział wzięło blisko 10 tys. młodych płocczan.

Przypominamy, na wnioski konkursowe Fundacja czeka do 21 maja, do godziny 18.

Formularze konkursowe dostępne są na stronie www.fundusz-grantowy.pl 

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka" jest unikatowym przykładem partnerstwa publiczno-prywatnego w skali Europy środkowo-wschodniej. Założycielami Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” są PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins oraz Gmina Miasto Płock. Fundusz jest także cykliczne wspierany przez Fundację Levis Strauss. Płocki model współpracy stworzony przed 15 laty był już wielokrotnie przedstawiany przez niezależnych ekspertów na świecie m.in. we Francji, USA a nawet w Chinach jako dobra polska praktyka. Fundusz został umieszczony raporcie „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”, jako jedna z 15 wyselekcjonowanych dobrych praktyk i wzór do naśladowania w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce (Sustainable Development Goals – SDGs). Udział w tak wyjątkowej inicjatywie z pewnością umożliwia partnerom nie tylko wspieranie, ale także planowanie i monitorowanie rozwoju bardzo istotnych projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności w biznesie. 

MENU

Wiadomości

Wydarzenia

Kalendarz

Ogłoszenia

Katalog

Reklama

Kontakt

KATEGORIE

Wiadomości

Sport

Motoryzacja

Polityka

Rozrywka

Sponsorowane

Nauka i Edukacja

Biznes i Gospodarka

Kultura i Sztuka

Społeczeństwo

Bezpieczeństwo

 

Facebook GooglePlus Twitter