Facebook GooglePlus Twitter


wtorek, 29 maj 2018 10:07

70 mln zł dla Wodociągów Płockich!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Umowę na unijne dofinansowanie w wysokości ponad 70 mln zł podpisały w piątek Wodociągi Płockie. To środki na cały szereg inwestycji, już zrealizowanych, a także takich, które będę realizowane w tym i przyszłym roku. Umowa przewiduje współfinansowanie projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”. Środki będą pochodzić z RPO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20.
1
 

Łączną wartość całego projektu Wodociągi  szacują na ponad 114 mln zł. Koszty kwalifikowane przekraczają 110 mln zł, a dofinansowanie z UE wyniesie 70,5 mln zł.
Środki te są m.in. refundacją zrealizowanych już przedsięwzięć, ale będą przeznaczone także na nowe inwestycje. Refundacja dotyczy przebudowanej już ul. 1 Maja i Gradowskiego oraz ul. Ostatniej. W każdej z tych ulic Wodociągi rozdzieliły kanalizację ogólnospławną na deszczową i sanitarną. 

Są też pieniądze na zaczynające się lada dzień inwestycje: poprowadzenie kanalizacji deszczowej od al. Kobylińskiego przez al. Pawła Nowaka do ul. Tysiąclecia. Dzięki tej operacji w przyszłym roku można będzie przystąpić do przebudowy ul. Tysiąclecia także wraz z rozdziałem kanalizacji. Ulica nie będzie się już stawać nieprzejezdną w czasie intensywnych opadów deszczu.  

Zdobyte dofinansowanie pozwoli na rozpoczęcie – jeszcze w tym roku – przebudowy ul. 3 Maja (wraz z budową łącznika do al. Jachowicza) oraz ul. Pięknej. Inwestycja ta również połączona jest z rozdziałem kanalizacji. Koszt tego etapu programu szacowany jest na 30 mln zł. 

Program „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej… (…)” zakłada również budowę kanalizacji przy ul. Bałtyckiej i Chełmińskiej w Borowiczkach oraz modernizację istniejącej tam przepompowni ścieków (2,5 mln zł). 

Dochodzi do tego jeszcze przebudowa i renowacja głównych kolektorów sanitarnych wraz z odbudową studni na terenie całego Płocka. Koszt? Ponad 41 mln zł.

Lista przedsięwzięć jest jeszcze dłuższa, warto wymienić jeszcze m.in. modernizację powierzchniowego ujęcia wody na Grabówce, czy budowę wodociągu z ul. Górnej na Podolszyce. Dzięki niemu osiedla te będą całkowicie zabezpieczone pod kątem dostaw wody. 

Do końca trzeciego kwartału Wodociągi Płockie planują uzyskać środki na pokrycie wkładu własnego w formie preferencyjnej pożyczki, oferowanej Beneficjentom działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, w ramach środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla części programu pn. Współfinansowanie Projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

MENU

Wiadomości

Wydarzenia

Kalendarz

Ogłoszenia

Katalog

Reklama

Kontakt

KATEGORIE

Wiadomości

Sport

Motoryzacja

Polityka

Rozrywka

Sponsorowane

Nauka i Edukacja

Biznes i Gospodarka

Kultura i Sztuka

Społeczeństwo

Bezpieczeństwo

 

Facebook GooglePlus Twitter