Facebook GooglePlus Twitter


środa, 06 czerwiec 2018 08:05

Dokumentacja budowlana krok po kroku

Napisał 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Każdy inwestor, zanim ostatecznie rozpocznie realizację budowlanej inwestycji, przede wszystkim musi mieć na nią dobry plan, który krok po roku pozwoli na sfinalizowanie wszystkich założeń. Dlatego doskonałym rozwiązaniem jest stworzenie tak zwanej checklisty, obejmującej wszystkie zadania do wykonania, ułożone w chronologicznej kolejności. Samo zaplanowanie wszystkiego nie wystarczy,. Należy pamiętać również o dostarczeniu odpowiedniej dokumentacji właściwym organom w odpowiednich terminach. W przeciwnym wypadku ciężko będzie zrealizować zgodnie z prawem zamierzoną inwestycję budowlaną.

1

 

Aby dokumentacja budowlana była pewna, wymagane jest poświęcenia na to nieco czasu, gdyż papierów do zebrania jest całe mnóstwo. Pierwszym ważnym dokumentem, jaki musi pozyskać inwestor jest plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.
Dokument ten pozyskać można w wydziale architektury urzędu miasta lub dzielnicy.W planie zagospodarowania przestrzennego określa się jakie inwestycje są planowane w najbliższej okolicy działki inwestycyjnej. Natomiast w przypadku decyzji o warunkach zabudowy, to wydawana jest ona jedynie w przypadku, w którym do danej działki w danym momencie nie przypisano planu zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo jeśli wymaga tego sytuacja, konieczne może być uzyskanie pozwolenia na budowę w wyznaczonym miejscu (przepisy zmieniają się w tym zakresie dość często, dlatego przed rozpoczęciem planowanej inwestycji warto zapoznać się z och najbardziej aktualną wersją).

 

Jeżeli powyższa kwestia jest załatwiona, przystąpić można do konstruowania budowlanego projektu, ale tylko w przypadku, gdy na działce inwestycyjnej powstawał będzie zupełnie nowy obiekt. Przy przygotowaniu tego rodzaju pod uwagę należy wziąć:
- wytyczne wskazane w decyzji o warunkach zabudowy,
- aktualne przepisy prawne odnoszące się do dopuszczalnych odległości projektowanego budynku od granic działki, innych budynków, urządzeń oraz budowli.
Przy projekcie budowlanym powstają liczne wydruki CAD obrazujące techniczną stronę realizacji wszystkich elementów inwestycji.

 

Dopiero po upływie 30 dni od daty zgłoszenia realizacji planowanej inwestycji, mogą rozpocząć się pierwsze prace nad jej sfinalizowaniem. Pod warunkiem oczywiście, że stosowny organ (czyli starosta lub prezydent miasta będącego na prawach powiatu) nie wniesie decyzji sprzeciwiającej się rozpoczęciu prac budowlanych ( odmowa musi zostać w odpowiedni sposób uargumentowana). Wraz z chwilą wniesienia zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych, inwestor składa również prośbę o wydanie tak zwanego Dziennika Budowy. Jest to dokument o mocy urzędowej, uwzględniający i opisujący każdy z etapów realizacji inwestycji. Jedna tai dziennik nie we wszystkich przypadkach jest obowiązkowym dokumentem do posiadania przez inwestora. Jego prowadzenie nie jest wymagane w przypadku wszystkich tych inwestycji, do których realizacji nie było wymagane pozyskanie pozwolenia na budowę, a jedynie same zgłoszenie o fakcie zaistnienia.

MENU

Wiadomości

Wydarzenia

Kalendarz

Ogłoszenia

Katalog

Reklama

Kontakt

KATEGORIE

Wiadomości

Sport

Motoryzacja

Polityka

Rozrywka

Sponsorowane

Nauka i Edukacja

Biznes i Gospodarka

Kultura i Sztuka

Społeczeństwo

Bezpieczeństwo

 

Facebook GooglePlus Twitter