Facebook GooglePlus Twitter

 • Hydroizolacja budynku czyli zadbaj o dom

  Technologie budowlane zmieniają się wraz z naszymi stale rosnącymi oczekiwaniami. Bo kto chciałb

 • Pamiętajmy o drzewach, krzewach i ziołach

  Wiele się mówi o dobroczynnym oddziaływaniu krzewów i drzew na samopoczucie człowieka. Nie tylk

 • Nośniki reklamy odpowiedzią na sukces firmy

  Wybór nośników reklamy, w tym reklamy zewnętrznej nie jest trudny w dzisiejszych czasach. Tym ba

 • Ergonomiczne miejsce pracy – podstawa we współczesnym biurze

  Tradycyjne wyposażenie stanowisk w pracy biurowej obejmowało właściwie jedynie dobór biurka i k

 • Jutro działania „SMOG”. Działania, kontrolno – prewencyjne na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

  „Smog” - to działania, kontrolno – prewencyjne na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w 201


środa, 06 czerwiec 2018 19:29

Terminale płatnicze w Straży Miejskiej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Otolińskiej można już zapłacić mandat kartą płatniczą. Oznacza to, że kierujący już nie będą musieli fatygować się na pocztę czy do banku. Grzywna zostanie pobrana z ich konta.
1
 
Oczywiście kierowca może, ale nie musi wybrać taką formy płatności. Strażnicy Miejscy  będą informować kierowców, że istnieje taka możliwość. Nie jest to obowiązek. Nadal ktoś, kto jest karany za wykroczenie może nie przyjąć mandatu i stanąć przed sądem, a także przyjąć mandat kredytowany” i zapłacić w ciągu siedmiu dni.  Terminale płatnicze znajdują się u dyżurnego SM i w Zespole Wykroczeń.
 
 
Przypominamy, że możliwość opłacania mandatów karnych w formie bezgotówkowej wprowadziła Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708, 962 i 966) w art. 98 po § 3 dodaje się § 3a–3c w brzmieniu:
„§ 3a. Grzywna nałożona mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, może być uiszczona w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, o ile funkcjonariusz ją nakładający dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji rozliczeń. Grzywnę uważa się za uiszczoną z chwilą potwierdzenia dokonania płatności uzyskanego z urządzenia do autoryzacji rozliczeń.
§ 3b. W przypadku uiszczenia grzywny w formie, o której mowa w § 3a, koszty związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy ponosi ukarany.
§ 3c. Funkcjonariusz informuje ukaranego o możliwości uiszczenia grzywny w formie, o której mowa w § 3a, oraz treści § 3b.”.
Warto również wiedzieć, że należność z tytułu mandatu karnego, nałożonego przez funkcjonariusza Straży Miejskiej, bez opłat manipulacyjnych można zapłacić w kasie Urzędu Miasta Płocka przy ul. Stary Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej) w dni powszednie od godziny 07.30-15.30, w czwartek od godz. 08.30- 17.30, w piątek od godz. 08.30 – 15.30.
 
 
Podstawa prawna poobierania opłat i prowizji  związanych z płatnościami  za pomocą innego instrumentu płatniczego – art. 60 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa (DZ. U z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.). 
 
 
Wpłaty można dokonać również przelewem na konto : 
 
 
63 1020 1592 0000 2102 0256 9101
Odbiorca: Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1. 
W tytule przelewu należy koniecznie umieścić serie i numer mandatu karnego oraz PESEL ukaranego. 

MENU

Wiadomości

Wydarzenia

Kalendarz

Ogłoszenia

Katalog

Reklama

Kontakt

KATEGORIE

Wiadomości

Sport

Motoryzacja

Polityka

Rozrywka

Sponsorowane

Nauka i Edukacja

Biznes i Gospodarka

Kultura i Sztuka

Społeczeństwo

Bezpieczeństwo

 

Facebook GooglePlus Twitter