Facebook GooglePlus Twitter


poniedziałek, 30 lipiec 2018 13:19

Akademia Menadżera - kiedy i dlaczego warto wdrożyć program

Napisał 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Akademia Menedżera jest cyklem dwudniowych szkoleń, które w sposób kompleksowy adresują wszystkie najważniejsze potrzeby i wyzwania w roli menedżera. Program Akademii jest dostosowywany do potrzeb danej grupy, co oznacza, że akcentowane i pogłębiane są te zagadnienia i umiejętności, które są najbardziej aktualne z punktu widzenia firmy i stanowią odpowiedź na cele i wyzwania stojące przed organizacją.

1

 

Akademia Menedżera realizowana w formule zamkniętej i dedykowanej określonej grupie uczestników bazuje na wcześniej zidentyfikowanych potrzebach, a cały cykl realizuje ściśle zdefiniowane efekty. 

 

Akademia może być dedykowana osobom, które aspirują do roli menedżerskiej lub mają krótki staż jako lider zespołu. Może być więc programem przekrojowym realizowanym w ramach projektu rozwoju talentów w organizacji. Wówczas jej zasadnicze korzyści to, oprócz oczywiście rozwoju umiejętności zarządzania zespołem, także zintegrowanie przyszłych liderów wokół  wartości firmy i jej celów biznesowych oraz zbudowanie zespołu menedżerskiego, zdolnego realizować przyszłe wyzwania zgodnie z promowanymi w organizacji postawami, kulturą i zasadami.

 

Akademia może być także dedykowana menedżerom doświadczonym w celu utrwalenia pożądanych zachowań i umiejętności przywódczych oraz budowania platformy wymiany doświadczeń i best practice w firmie. Szczególnie ważne jest to w przypadku zmian organizacyjnych, związanych z realizacją nowej wizji, strategii lub transformacji kultury organizacyjnej. Wówczas Akademia jest płaszczyzną umożliwiającą zbudowanie zrozumienia i akceptacji zmian oraz przygotowania liderów do realizacji nowych wyzwań lub wdrażania i promowania w organizacji nowych postaw i zachowań.

 

Program Akademii warto także wdrożyć jako stały, cykliczny element wspierający rozwój karier w organizacji. Wówczas może być ona dedykowana menedżerom o rożnym doświadczeniu, którzy w ramach swoich indywidualnych planów rozwoju chcą doskonalić poszczególne kompetencje, wzbogacić swoją wiedzę z zakresu narzędzi menedżerskich lub wzbogacić repertuar zachowań przywódczych.

 

Bez względu na szczegółowe cele  Akademii atutem tego podejścia jest to, że stanowi spójną całość, a poszczególne zagadnienia są rozwijane, pogłębiane i integrowane w ramach kolejnych dwudniowych szkoleń o charakterze warsztatowym. Bardzo praktyczny charakter działań wyraża się też w tym, że uczestnicy Akademii pomiędzy kolejnymi szkoleniami realizują indywidualnie specjalnie zaprojektowane zadania wdrożeniowe, których celem jest przeniesienie zdobytej wiedzy i umiejętności w realne sytuacje menedżerskie. Efekty ich działań są następnie omawiane w grupie, co umożliwia stałą, bieżącą refleksję na temat skuteczności poszczególnych praktyk w różnych sytuacjach. Kolejnym elementem stanowiącym realne wsparcie w bieżącej pracy jest możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji w trenerami prowadzącymi Akademię. Każdy uczestnik może liczyć na dodatkowe inspiracje, możliwość uzyskania porady czy indywidualnej informacji zwrotnej od trenera, w ramach poruszanych w trakcie Akademii zagadnień - zobacz więcej na stronie szkoleń: http://considero.pl/szkolenia/.

MENU

Wiadomości

Wydarzenia

Kalendarz

Ogłoszenia

Katalog

Reklama

Kontakt

KATEGORIE

Wiadomości

Sport

Motoryzacja

Polityka

Rozrywka

Sponsorowane

Nauka i Edukacja

Biznes i Gospodarka

Kultura i Sztuka

Społeczeństwo

Bezpieczeństwo

 

Facebook GooglePlus Twitter